Over ons‎ > ‎

Historie vereniging

Rijvereniging De Mustang kan bogen op een rijke historie. Een aantal van u zult het zich nog wel herinneren, maar voor diegenen die hier niets van af weten of nog nooit iets hebben gehoord, zijn wij wat gaan terug bladeren in oude notulen en andere stukken van de vereniging.

Oprichting
De naam van Rijvereniging De Mustang is onlosmakelijk verbonden aan die van de manege aan de Schoutsdijk in Zuid-Beijerland. Manege de Mustang is opgericht in 1971 door de heer A. (Arie) van der Griend en mevrouw M.J. (Ria) Spaan. Zij zijn samen begonnen met een paar paarden en een grote tent. Het was toen de eerste rijschool met een overdekte rijbaan in de Hoeksche Waard!

Midden jaren zeventig rees het idee om een rijvereniging op te richten. Op 16 februari 1976 vond in de kantine van de Lagere Land- en Tuinbouwschool in Klaaswaal een vergadering plaats. die tot doel had te komen tot de oprichting van een rijvereniging. De initiatiefnemers waren de heer H.C. (Henk) Romein, de heer A. (Arie) van der Griend en de heer E.A. (Bep) Winkelman. Hun grote liefde voor de paardensport zorgde ervoor dat de Hoeksche Waard op maandagavond 16 februari 1976 een, vooral op gezelligheid gerichte, paardensportvereniging rijker is.

In zaal Viergever te Westmaas werd tijdens de oprichtingsvergadering op 22 april 1976 het eerste bestuur gevormd, bestaande uit:
 • De heer H.C. (Henk) Romein (voorzitter);
 • Mevrouw J.H. (Coby) Smits-Vial (secretaris);
 • De heer T. (Teun) Borst (penningmeester);
 • De heer B. (Bob) Langendoen;
 • De heer E.A. (Bep) Winkelman;
 • De heer J. (Jan) Moeskops;
 • Mevrouw G. (Gretha) Trouwborst-Werksma;
 • Mevrouw M. (Margretha) Borst;
 • Mevrouw H.C. (Helene Catharine) Martens-Koote.

Burgemeester A. Schout opent Rijvereniging De Mustang

Op zaterdag 1 mei 1976 verklaarde de burgemeester van Zuid-Beijerland, tijdens een feestelijke bijeenkomst, de rijvereniging officieel voor geopend. De rijvereniging telde destijds 35 paardrijdende leden, 36 ponyrijdende leden en 21 donateurs. Nieuw in die tijd was, dat niet alleen paardenbezitters lid konden worden, maar ook paardenliefhebbers zonder eigen rijdier met een manegepaard of -pony.

Statutaire doelstelling
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de ruitersport. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen van de beroepsruitersport. De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg en wel door onder deskundig toezicht:
 • Het houden van oefeningen;
 • Het organiseren van wedstrijden;
 • Het geven van cursussen;
 • Voorts alles te organiseren wat de ruitersport in de ruimste zin bevordert.
Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Rijvereniging De Mustang is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten van Rijvereniging De Mustang werden op 30 maart 1977 ten overstaan van Mr. M.F. van der Straaten, notaris te Mijnsheerenland, bij notariële akte vastgesteld.

De statuten van de vereniging zijn opnieuw vastgesteld bij akte van statutenwijziging op 16 december 1997 verleden voor Mr. E.C. Suvee, notaris te Oud-Beijerland. Nadien zijn de statuten van de vereniging niet meer gewijzigd.

De vereniging is ingeschreven in het Verenigingenregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder dossiernummer V 40321153.

Voorzitters
Waar uiteraard veel in is veranderd door de jaren heen, is het organisatorische gedeelte. De samenstelling van commissies en van het bestuur bijvoorbeeld. Eerder in het verhaal noemden wij al de heer H.C. (Henk) Romein als eerste voorzitter. Hieronder volgt een overzicht van alle voorzitters van 1976 tot aan nu:
 • 1976 - 1980? De heer H.C. (Henk) Romein
 • 1980 - 1994? De heer E.A. (Bep) Winkelman 
 • 1994 - 1998? Mevrouw W. (Willy) Spaan
 • 1998 - 2000? De heer P. (Peter) van der Heijden
 • 2001 - 2001 Mevrouw J. (Jani) Bakker
 • 2001 - 2002? Mevrouw P. (Paulien) van Driel
 • 2002 - 2005? Mevrouw Y. (Yvonne) Noordzij
 • 2005 - 2012 Mevrouw M.N. van der Hoek
 • 2012 - heden Mevrouw M. van Hulst
Wedstrijden
Rijvereniging De Mustang was de eerste en lange tijd de enige ruitervereniging in de Hoeksche Waard die was aangesloten bij de NBVR (Nederlandse Bond van Rij- en Jachtverenigingen). Voor de pony’s zocht de vereniging in 1977 aansluiting bij de NPC (Nederlandse Pony Club).


Tussen alle Nederlandse paardensportbonden vond op 1 januari 2002 een fusie plaats, waardoor de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) ontstond. Sindsdien is Rijvereniging De Mustang aangesloten bij de KNHS onder nummer 60183 (afdeling paarden) en nummer 60548 (afdeling pony’s). De vereniging is ondergebracht bij KNHS-regio Zuid-Holland en maakt deel uit van Kring 5 Maas en Noord.

Sportieve prestaties
Op sportief gebied hebben vele leden van de vereniging de nodige successen behaald. Vanaf het begin werden de verenigingslessen goed bezocht, en dit resulteerde in goede resultaten op de vele concoursen. Op zowel regionale als nationale kampioenschappen zijn goede prestaties neergezet bij de verschillende disciplines (dressuur en springen).

Echt uitzonderlijk was de deelname aan de Europese Kampioenschappen voor pony’s van de jonge Mustangers: Kirsten Beckers, Mischa Koot, Joyce Dröge, Leonie Dammers en Barabara Koot. Drie jaar achtereenvolgens (in Ierland, Italië en Zweden) kwamen er vijf verschillende Mustangcombinaties op Europees niveau uit in de klasse ZZ-dressuur. Sommige van hen wisten zich zelfs meerdere jaren achterelkaar voor de Europese Kampioenschappen te kwalificeren. In Italië waren maar liefst drie van de vijf ponycombinaties in het Nederlandse dressuurteam Mustangleden, die ook nog een Europees Kampioen landenteams werden.

Springtuin
Onder grote publieke belangstelling werd op zaterdag 31 mei 1980 de splinternieuwe springtuin officieel in gebruik genomen. De aanschaf werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van vele sponsors en de inzet van vele vrijwilligers. Hoewel er voor het springen lange tijd minder belangstelling is geweest dan voor dressuur, is er de laatste jaren steeds meer interesse en aandacht voor het springen gekomen en bloeien de springactiviteiten als nooit tevoren.


Sleutelwoorden
Hoewel de vereniging nu bijna dertig jaar oud is, is zij nog springlevend. Binnen de vereniging nemen de leden en vrijwilligers een prominente plaats in. De grote hoeveelheid werk die door hen wordt verricht is onmisbaar voor de continuïteit van onze vereniging. Dankzij de inzet van een groot aantal leden en vrijwilligers kon de vereniging de afgelopen jaren groeien en bloeien. Deze groei is gelukkig niet ten koste gegaan van de gezelligheid. Kortom, Rijvereniging De Mustang, een vereniging waar plezier en paardensport de sleutelwoorden zijn.

Statieportret 1e lustrum Rijvereniging De Mustang
Comments