air cars     home     menu     in een notendop     nieuws     geschiedenis      MDI     RegusciAir     EngineAir     Tata Motors      anderen                                                                                                                                                                                                                                    perslucht tanken      stroom-warmte-koeling

VRAGEN EN ANTWOORDEN

                              

1.   Hoe werkt een luchtauto?
2.   Is een luchtauto milieuvriendelijk?
3.   Is een luchtauto duur?
4.   Is een luchtauto gevaarlijk?
5.   Hoe lang rijdt een luchtauto op één tankbeurt?
6.   Hoe tank je met een luchtauto?
7.   Wanneer en waar kan ik een luchtauto kopen?
8.   Kan ik meewerken aan de opkomst van de luchtauto?
9.   Is de luchtauto gehomologeerd?
10. Werkt de luchtauto wel echt? Is dit geen "broodje aap"-verhaal?
11. Wat is het rendement en de efficiëntie?
12. De geclaimde prestaties zouden wetenschappelijk onmogelijk zijn?
13. Waarom zijn er nog steeds geen luchtauto's te koop?

1923 self raising air car :-)   meer


1. Hoe werkt een luchtauto?

Als u thuis een ballon opblaast en hem vervolgens loslaat, dan vliegt hij door de woonkamer.
U hebt, met de kracht van uw longen, samengeperste lucht gebracht in de ballon, en die perslucht heeft de ballon voortbewogen.

Zo ook zijn in de persluchtwagen een of meerdere grote persluchttanks aanwezig, gemaakt van koolstofvezels op plastic liner, die voor het eerste model van MDI,
de Airpod, 250 liter lucht kunnen bevatten samengeperst aan 248 bar (vergelijkbaar met de druk bij aardgaswagens, en ongeveer 100 maal uw bandenspanning!).
Deze worstvormige tanks bevinden zich onder de zitplaatsen (Airpod: 2 x 125 liter). 

De perslucht komt in de motor terecht, waar hij, net als in een verbrandingsmotor, de zuiger in de cylinder in beweging zet. Die beweging wordt dan
overgebracht naar de wielen. Als de lucht tenslotte de uitlaat verlaat is hij zuiverder dan de buitenlucht (want gefilterd), zéér koud, en is bijna al zijn druk kwijt.
De perslucht draagt maar héél weinig energie mee, een volle tank is vergelijkbaar met één liter benzine. Daarom moet de auto vederlicht gemaakt worden. Er
wordt veel aluminium gebruikt (motor, chassis) en een sandwich van polyester gevuld met schuim als koetswerk. 
Er bestaan ook ontwerpen zoals de Quasiturbine (Canada) of de motor van Angelo di Pietro van Enginair (Australië) die niet met zuigers en cylinders werken,
maar een rotatief systeem zijn. Er is ook het systeem van Armando Regusci (Regusciair) in Uruguay, dat met zuigers werkt die aan een veer verbonden zijn.
Er is echter geen enkel 
zicht op verkoop van auto's uitgerust met al die technologie.

2. Is een luchtauto milieuvriendelijk?

In absolute termen is geen enkele auto milieuvriendelijk, want zowel de productie als het gebruik van een auto zijn steeds milieubelastend.
Toch is deze auto beter voor het milieu dan een benzine- of dieselwagen en zelfs dan een elektrische wagen met batterijen. Waarom?

Nuluitstoot : uit de uitlaat komt alleen zuivere, ijskoude lucht. Om het bereik van de wagen te verdriedubbelen is er wel een verwarmingselement voorzien
tussen de tank en de motor. Dit verbruikt, voor de Airpod, 0,56 liter brandstof per 100 km en stoot daarom slechts ongeveer 12 gram CO²/km uit, ook
al omdat het hier een externe, heel regelmatige verbranding betreft (buiten de motor). Ter vergelijking: een Smart stoot 88 gr. CO²/km uit. Maar als je in de stad
rijdt staat die bi-energiemodus uit en rijd je zuiver op lucht.

Geen accu's: de oplaadbare batterijen (accu's) in een elektrische auto zijn niet alleen zwaar en héél duur, maar hun productie en hun recyclage achteraf zijn
vervuilend. Ze gaan ook maar een beperkt aantal jaren mee, terwijl een persluchttank veel minder vervuilend is, goed gerecycleerd kan worden, en meer dan 20
jaar meegaat. Het gevecht op wereldvlak om lithiumvoorraden (voor de nieuwste batterijen) kan leiden tot toekomstige lithiumoorlogen naast olie-oorlogen.

- Low tech: Daar waar een elektrische auto heel zwaar is en vol technologie zit, is een persluchtauto licht en nogal "leeg". Een boel onderdelen uit een klassieke
auto hoeven hier niet: geen starter, geen koelsysteem, geen radiator, geen ontsteking, ...Dit betekent minder aanmaak van onderdelen, minder pannes en minder
onderhoud.

Productie en distributie: 80 % van de onderdelenproductie, alsook de volledige assemblage in een MDI-fabriek gebeurt ter plaatste. De verkoop gebeurt
rechtstreeks aan de consument, in de fabriek, zonder dealernetwerk. Er wordt daardoor zeer veel vervoer van onderdelen en auto's vermeden. Er wordt
onderzoek gedaan naar het gebruik van natuurlijke materialen zoals vlas en hennep voor het koetswerk.

Perslucht maken kan men doen via windmolens of rivierstroomkracht (rechtstreeks, zonder er eerst elektriciteit mee te maken) of men kan perslucht maken
met een compressor die groene elektriciteit gebruikt, bv.van zonnepanelen. Zelfs al maakt u uw perslucht met elektriciteit afkomstig uit een vervuilende centrale,
dan mag u niet vergeten dat dit evengoed geldt voor een elektrische auto. Het is nog altijd beter de energie elders te produceren en daar de beste technieken te
gebruiken, dan elke auto met een heel inefficiënte eigen "verbrander" te laten rondrijden. U houdt ook de ziekmakende rook en het fijn stof weg uit de stad.

3. Is een luchtauto duur?

Neen, de persluchtwagen is goedkoop. Hij kost minder dan een benzinewagen, en ongeveer een derde van een elektrische wagen. Daarbij kost het tanken ook
veel minder. Verwachte prijzen bij MDI (kunnen nog veranderen): Meer info

Airpodvanaf 8000 €
AirOnevanaf 5500 €
AirCityvanaf 10.000 €
AirFamilyvanaf 13.000 €

Dit kan omdat een boel onderdelen die bij een auto met verbrandingsmotor horen, hier overbodig zijn, zoals het hele koelingssysteem, radiator, ontsteking,
starter, enz. Ook wordt er veel bespaard door zonder dealersnetwerk te werken.

4. Is een luchtauto gevaarlijk?

Neen. De tank kan niet ontploffen, hij kan hoogstens splijten, waarbij de lucht ontsnapt met een luid gefluit. Deze tanks worden reeds in miljoenen auto's
gebruikt (aardgas, waterstof) en worden onderworpen aan zeer strenge veiligheidstests (vuur, crash, zelfs kogelinslag). 
Het koetswerk is 4 maal resistenter bij een botsing dan het staal van een gewone auto, en werkt een beetje als een kaatsbal.

5. Hoe lang of ver rij je op één tankbeurt?

De tests op de testbank van MDI wijzen op een bereik van 120 à 150 km voor de Airpod. In bi-energie wordt dat verdriedubbeld. Hou er wel rekening
mee dat veelvuldig optrekken, het vervoer van bijkomend gewicht (passagiers of bagage), steile hellingen beklimmen, het gebruik van allerlei elektrische
toepassingen en verwarming, het bereik doen dalen. Airco is echter een gratis toemaatje. Daarvoor dient de ijskoude ontspannen lucht.

Bi-energie betekent dat een brandertje (ter grootte van een sigarettenpakje) op benzine de lucht uit de tank opwarmt (600°) zodat er veel minder van nodig
is om het werk in de motor te doen.

Sommigen staan sceptisch tegenover de cijfers van MDI.

6. Hoe tank ik met een luchtauto?       Meer info

Via het stopcontact thuis: De motor van de luchtauto werkt in omgekeerde modus zelf als compressor en pompt perslucht in de tank. Daarvoor moet u, net
als bij een elektrische auto, gewoon het snoer aansluiten op het stopcontact in uw garage, en na een 4-tal uur is de tank weer vol met 36 Amp, of 7 u met
18 Amp (gewoon stopcontact).

Aan een persluchtstation: Aan een voorraad perslucht kunt u voltanken in een paar minuten. U verplaatst gewoon perslucht van een grote buffervoorraad naar
uw tank via een slang, een beetje zoals nu het tanken van LPG gebeurt. MDI zal contracten afsluiten voor landelijke netwerken van persluchttankpunten.
Zolang dit net nog niet uitgebouwd is, zult u thuis moeten tanken. Sommigen zullen wellicht een buffervoorraad thuis aanleggen, om snel te kunnen tanken thuis.

MDI werkt ook aan een concept van rondrijdende persluchtstations: kleine vrachtwagens geladen met volle tanks perslucht die ter plaatse komen om je auto vol
te tanken.

Bij een luchtauto die op bi-energie modus 3 werkt, zorgt de voorraad vloeibare brandstof in de wagen er automatisch voor, dat de bijna lege persluchttank
bijgevuld wordt met lucht, tijdens het rijden. Dit wordt voorzien in latere modellen.

7. Wanneer en waar kan ik een luchtauto kopen?

Luchtauto's zijn nog nergens te koop.
De verkoop van het eerste model van MDI, de kleine stadswagen Airpod, wordt verwacht voor 2018. Vertragingen zijn echter altijd mogelijk. 
Het tweede model, de AirOne, wordt kort daarna verwacht. Ook van Tata Motors wordt verwacht dat zij een model op perslucht zullen voorstellen, maar
daarvan is geen productiedatum bekend. Tata spreekt van 2020.

De productie van de Airpod is gepland in de modelfabriek van Carros (Nice, Zuid-Frankrijk), al wil MDI wel verkassen naar Luxemburg. Er moet ook nog
een kleine fabriek opstarten op Sardinië. Het is de bedoeling dat vanaf dan steeds meer plaatselijke minifabrieken in andere landen hun deuren zullen openen,
gericht op de plaatselijke markt, dus ook in België en Nederland. Intussen zult u in de beginfase van de commercialisering een auto moeten kopen via Nice,
Sardinië of Luxemburg. U kunt nu reeds een bestellingsintentie plaatsen bij MDI op hun website www.mdi.lu. Dit verbindt u tot niets.

8. Kan ik meewerken aan de opkomst van de luchtauto?

- Indien uw bedrijf of overheidsdienst wenst samen te werken met of iets kan betekenen voor MDI, kunt u hen opbellen op 00 33 497 10 20 20 of mailen
naar cqfd.ad@free.fr.

- U kunt de bekendheid van de luchtauto vergroten en meer mensen sensibiliseren door deze website www.aircars.eu alsook www.mdi.lu aan te bevelen aan
uw vrienden (vergeet Facebook, Twitter, enz niet)

- U kunt een licentie voor een zone kopen met de bedoeling zelf een luchtautofabriek op te starten in uw zone. (rond de 300.000 euro voor de licentie, rond
de 14 miljoen voor de hele fabriek)

- U kunt, ten vroegste in 2017, zelf een luchtauto kopen.

Als u moeilijkheden ondervindt met één van de hierboven beschreven mogelijkheden, kunt u mij contacteren via didier@aircars.eu.

9. Is de luchtauto gehomologeerd?

De Airpod 1.0 heeft alle Europese homologatietests met vrucht doorstaan. Een eerste landelijk homologatiecertificaat is reeds afgeleverd door Luxemburg in
mei 2010. Meerdere landen waaronder België hebben dat ook gedaan.
Intussen is echter een nieuwe versie van de Airpod ontwikkeld om te voldoen aan de veranderde Europese normen voor zijn categorie. De Airpod 2.0 zal ook
weer de homologatieprocedure volgen in 2018.
De vuilniswagen op perslucht, waarvoor MDI met Veolia samenwerkt, werd in 2016 gehomologeerd voor Frankrijk.

10. Werkt de luchtauto wel echt? Is dit geen "broodje aap"-verhaal?

Als u bovenaan deze pagina op de knop "links" klikt, kunt u video's bekijken waarin u de luchtauto's ziet rijden.
Twee Airpods reden anderhalf jaar lang als test rond bij KLM op Schiphol. Ze rijden ook als test in de buurt van Nice.
Begin 2007 heeft de Indische autoreus Tata Motors de rechten voor de persluchtmotor van MDI voor India gekocht, na een grondige doorlichting van het
bedrijf en zijn technologie. Intussen heeft Tata de degelijkheid van de technologie bevestigd. Het is nu wachten op een presentatie van de eerste modellen op
lucht vanwege Tata.  MDI werkte ook samen met de befaamde Ecole Politechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en begin
2014 tekende MDI een groot contract voor de productie van vuilniswagens samen met Veolia.

Ook PSA (Citroën-Peugeot) heeft een hybride perslucht-benzine systeem ontwikkeld, maar vindt de financiering niet om hiermee verder te gaan.

In mei 2011 heb ik zelf met een Airpod gereden en Guy en Cyril Nègre geïnterviewd. Mijn verslag hier.

Dus: Ja, de luchtauto werkt echt. Neen, dit is geen "broodje aap"-verhaal.

11. Wat is het rendement en de efficiëntie?

Velen wijzen op het bedroevend slechte rendement van perslucht, omdat bij het samenpersen van de lucht een groot deel van de energie verloren gaat in warmte.
Een juiste analyse kan echter slechts gemaakt worden door de verliezen te volgen vanaf het prille begin, de bron van de energie, tot aan het draaien van de
wielen: "from well to wheel".
Dan merk je dat een benzine- of dieselwagen start met een achterstand, omdat de olie moet ontgonnen worden, geraffineerd, getransporteerd en verdeeld. Er
zijn grootschalige ongelukken (tankers die hun olie verliezen bv.) en oorlogen draaien ook vaak om olie. Verder heeft een dieselauto in de stad slechts een
rendement van 25%. De rest gaat verloren in hitte.
De luchtauto daarentegen gebruikt lucht die al ter plaatse en alomtegenwoordig is. Er gaat veel energie verloren in hitte bij het persen van de lucht, maar die
kan gerecupereerd worden. Zo bv. verkoopt Atlas Copco compressoren die 75% van de ingebrachte energie recupereren in de vorm van warme lucht of warm
water. Verder kan het persen gebeuren met groene energie tijdens de daluren (oplossing voor de grilligheid van de productie van groene stroom), en zelfs
rechtstreeks op een mechanische manier met windmolens of rivierstroming, zonder via elektrische compressoren te moeten passeren.
Tijdens het rijden haalt de luchtauto een rendement van rond de 70 % van de luchttank tot de wielen. Hij recupereert energie bij het remmen en bij het loslaten
van het gaspedaal loopt hij verder zoals een fiets, met afstaande motor. 
Al zit er in een volle tank perslucht maar het equivalent aan energie van 1 liter benzine, de luchtauto haalt daar het maximum uit.

12. De geclaimde prestaties zouden wetenschappelijk onmogelijk zijn?

Velen beweren dat de geclaimde prestaties een loopje nemen met de wetten van de thermodynamica.
Ik verwijs naar Tata Motors, EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne), KLM, Veolia. Zouden deze belangrijke spelers allen contracten en/of
samenwerkingsakkoorden hebben afgesloten met MDI als hun experts de technologie ondeugdelijk vonden?

De geschiedenis bulkt van de geleerde professoren die verklaarden dat iets niet kon, waarna het wel degelijk gebeurde. Twee weken voor de eerste vlucht van
de gebroeders Wright, bewees professor astronoom en wiskundige Simon Newcomb wetenschappelijk dat een toestel zwaarder dan lucht, niet kon vliegen.
In mei 2012 bezocht ik de stand van MDI op de E-Mobilitybeurs in Luxemburg. Er hing een quote van G.B.Shaw: "Those who say it can't be done shouldn't
disturb those who are doing it."

Ik stel dus voor: wacht af en we zien wel. The proof of the pudding is in the eating.

13. Waarom zijn er nog steeds geen luchtauto's te koop?

In de beginjaren van de automobiel, in de 19de eeuw, werden alle middelen geprobeerd. Er werd geëxperimenteerd met voertuigen op benzine, kerosine,
gas, stoom, elektriciteit, perslucht. Met de toenmalige technologie werd de benzine uiteindelijk de winnaar, ook al omdat er op grote schaal olie werd
ontgonnen in de VS en deze booming business de markt overspoelde. Aan ecologie werd toen geen aandacht besteed, al waren er vanaf het begin klachten
over de stank en het lawaai. Alleen in de mijnbouw en de tunnelbouw waren de nuluitstoot en het ontbreken van vonken een grote troef voor locomotieven
op perslucht, die tot halverwege de 20ste eeuw werden gebruikt. Eind jaren 1800, begin jaren 1900 reden trams op perslucht in Frankrijk en de VS.

Sindsdien hebben de miljarden dollars die verdiend werden met de olie, en de grote energiedichtheid ervan, ervoor gezorgd dat de hele markt veroverd werd
en de alternatieven zoals rijden op perslucht of op batterijen raakten op de achtergrond.
Intussen echter zijn zowel de technologische mogelijkheden als het algemene ecologische bewustzijn sterk geëvolueerd.
De grote autoconstructeurs kregen recent vele honderden miljoenen euros overheidssteun in vele landen voor het ontwikkelen en de verkoop van elektrische
wagens, maar toch bleven de verkoopcijfers ondermaats. De ontwikkelaars van luchtauto's daarentegen kregen geen cent en werden zelfs vakkundig tegengewerkt.
MDI kreeg op korte tijd 7 fiscale controles, met huiszoekingen en blokkering van banktegoeden. Armando Regusci, onwikkelaar van luchtauto's in Uruguay,
werd door een onbekende 2 miljoen dollar aangeboden om ermee te stoppen. in zijn flat werd brand gesticht en hij werd zelfs even ontvoerd. De overheden,
de autoconstructeurs en de olie-industrie werkten niet echt mee, om het zacht uit te drukken...

MDI is een klein familiebedrijf dat vaak zwarte sneeuw heeft gezien, aangezien het moet leven van risico-investeerders die het geduld moeten opbrengen tot
de productie kan opstarten. Vaak heeft het de productiestart aangekondigd voor "volgend jaar", maar kon dat toen niet waarmaken door geldgebrek of afhaken
van investeerders. Nu echter is de ombouw van de modelfabriek in Carros (Nice) van ontwikkelings- naar productieenheid voltooid, en kan de productie
eindelijk beginnen.