Sissejuhatus
klass:

7. klass (III kooliaste)
seotud ained:

geograafia, informaatika, matemaatika, kunst
eesmärgid informaatikas:

info otsing internetis, töö erinevate allikatega, info taaskasutamine, autoriõigused, kasutatud materjalid, töö andmetega, andmete esitamine graafiliselt (diagrammidena), kaartide loomine
eesmärgid geograafias:

kasutab trüki- ja arvutikaarte, tabeleid, graafikuid, diagramme, jooniseid, pilte ja tekste informatsiooni leidmiseks; iseloomustab riigi geograafilist asendit, iseloomustab andmete abil riigi rahvastikku; koostab teemakaardi
matemaatika:

joon, tulp- ja sektordiagrammi loomine
kunst:

raamatu kujundus
aeg:

geograafias 2 tundi; informaatikas 3 tundi, iseseisev töö
kontroll:

igal õpilasel valmib valitud riigi iseloomustamiseks e-raamat
vahendid:

arvuti, internet, e-raamatu loomise keskkond (näiteks myebook), kaardiprogramm Google Earth, andmetöötlustarkvara (näiteks MS Excel), pilditöötlustarkvara (näiteks IrfanView)