Rīgas Kongress

 

 

2010. gada 12.-16.jūlijā Rīgā notiks Starptautiskās Dejas Padomes (Council International Dance) Rīgas nodaļas un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas  rīkotais 26. Pasaules kongress dejas izglītībā.

CID ir pēc UNESCO iniciatīvas tās galvenajā mītnē Parīzē 1973. gadā dibināta nevalstiska organizācija, kurai ir oficiālas attiecības ar UNESCO un kura pilda tās padomdevējas funkciju sava mandāta ietvaros. CID apvieno visu žanru, stilu un virzienu dejas profesionāļus visā pasaulē. Šodien par organizācijas biedriem sevi uzskata vairāk nekā 400 visprestižākās federācijas, asociācijas, skolas un kompānijas. Tajā ir apvienojušies ap 3000 indivīdiem (horeogrāfi, skolotāji, dejas vēsturnieki, kritiķi u.c.) no 150 dažādām valstīm. Tāpat to vidū ir ap 100 universitātes pasniedzēju ar doktora grādu dejas jomā.

            Kongress ir viena no CID programmām. Tradicionāli pasākumā piedalās 200-300 profesionāļi no visas pasaules. Vairāku dienu garumā tiek lasīti zinātniskie referāti, veikti demonstrējumi, vadītas meistarklases, notiek  koncerti, kurā piedalās profesionāli mākslinieki- CID biedri. Kongresa darba valoda- angļu. Zinātniskajiem lasījumiem tiek nodrošināts sinhronais tulkojums angļu- latviešu valodā.

Kongresa norises plāns

 

Nr.p.k.

Aktivitāte

Datums

Laiks

Vieta

1.

Kongresa atklāšanas koncerta mēģinājums

12.07

14.00-18.00

Kongresu nams

2.

Kongresa atklāšanas latviešu  dejas mākslas koncerts

12.07

19.00-22.00

 Kongresu nams

3.

Meistarklases, zinātniskie lasījumi, lekcijas, videodemonstrējumi

13.07

10.00-16.00

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības  akadēmija

4.

CID biedru koncerts

13.07

19.00-22.00

Nacionālās operas Mazā zāle

5.

Meistarklases, zinātniskie lasījumi, lekcijas,videodemonstrējumi

14.07

10.00-16.00

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības  akadēmija

6.

Deju kolektīva „Vēja zirdziņš” un CID biedru koncerts

14.07

19.00-22.00

Jelgavas kultūras nams

7.

Meistarklases, zinātniskie lasījumi, lekcijas,videodemonstrējumi

15.07

10.00-16.00

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības  akadēmija

8

Vakars

15.07

No 21.00

Kādā no Rīgas klubiem

9.

Kongresa noslēguma pasākumi

16.07

10.00-11.00

 

 

11.00-15.00

Ekskursija pa Vecrīgu

Noslēgums Etnogrāfiskajā Brīvdabas muzejā

 

Kongresa dalības maksa

CID biedriem 50 Ls

Pārējiem 60 Ls

RPIVA studentiem, docētājiem  40 Ls

Kā kļūt par CID biedru?

1.       Jāuzraksta pieteikuma vēstule    un personīgais vai kolektīva CV( angļu valodā), nosūtot president@cid-unesco.org

2.       Pēc apstiprinājuma saņemšanas jāiemaksā biedra nauda (skat.www.cid-unesco.org)

3.       Pa pastu tiks atsūtīta vēstule ar apstiprinājumu un piešķirts dalībnieka numurs.

 

 

26. Pasaules Kongress dejas izglītībā

Rīga,  2010. gada 12.-16. jūlijs

Reģistrācijas lapa

İesūtīt līdz 15. jūnijam

Vārds

 

Uzvārds

 

Darbavieta

 

Amats, zinātniskais grāds

 

Adrese

 

Pasta indekss

 

 

 

Tālrunis

 

Fax

 

e-pasts

 

 

CID dalībnieks

 

 

 

 

 

 

CID

Dalībnieka Nr

Vēlos piedalīties kongresā

 

- klausītāja statusā

-ar zinātnisku referātu * (iesūtīt elektroniski līdz 10. jūnijam)

- ar lekciju

- ar meistarklasi

-ar priekšnesumu

(vajadzīgo pasvītrot)

Zinātniskā referāta, lekcijas, meistarklases temats

 

 

Priekšnesums

Dejas stils

Priekšnesumu nosaukums

(horeogrāfs, mūzikas autors, kas izpilda)

Ne vairāk kā 2 priekšnesumi

 

 

Priekšnesuma garums

1)

 

2)

Dalības maksa

 

CID biedriem 50 Ls

Pārējiem 60 Ls

RPIVA studentiem, docētājiem  40 Ls

 

İemaksāt līdz 15. jūnijam

Bankas rekvizīti

Starptautiskās Dejas Padomes (CID) Rīgas nodaļa
IMANTAS  7.LīNIJA 1, RīGA LV-1083, LATVIJA

SEB Banka
SWIFT CODE:    UNLALV2X
IBAN:  LV07UNLA00500152684428

Lūdzam rakstīt vārdu un uzvārdu, CID dalībnieka numuru (ja ir)

Komentāri

* Laikus iesūtītie (līdz 15. jūnijam) zinātniskie referāti tiks rediģēti un izdoti DVD formātā.

 

 

 

 

 

 

Sūtīt pa e-pastu vai faksu

Imantas 7. līnija, l, Rīga, LV-1083, Latvia;

tel. +37167808032, +37129455831

fax: +371 67808034

 

E-mails: cid.riga@gmail.com

 International@rpiva.lv

www.cid-unesco.org

http://sites.google.com/site/rigasectioncidunesco/

 

Materiālu sagatavoja biedrība Starptautiskās Dejas Padomes (CID) Rīgas nodaļa

Biedrība Starptautiskās Dejas Padomes (Council International Dance) Rīgas nodaļa 

Comments