PROPOSTA DE TREBALL CM I CS

PROPOSTA TREBALL CM I CS

Fase inicial de motivació
- Projecteu imatges de la rierada. (Cal triar-les del ppt.)
- Proposeu preguntes a l'alumnat per a saber més de la notícia.
- Recolliu els coneixements previs.
- Demaneu un sondeig a les famílies del què en saben.

Fase d'aplicació
- Responem les preguntes formulades pels nens a partir de la informació que entre tots tenim.
El mestre disposa del material elaborat per la comissió Rierada i que consta de:
- Text base informatiu
- Una presentació en ppt de la mateixa informació
- Un mapa conceptual que resumeix el text base
- Una línia cronològica que ubica els fets més rellevants
- Una presentació en ppt d’imatges antigues de la riera contrastades amb imatges actuals del mateix lloc
- Un mapa dels barris del Rubí actual contrastat amb el que hi havia l’any 1962
- El resultat de la fase pot ser l’elaboració d’un text col·lectiu, un mural, una presentació en ppt, realitzar una entrevista a algun protagonista ... adaptat al nivell de cada curs.

Fase d'avaluació
Cada mestre en funció dels objectius que es planteja elabora l’avaluació corresponent.
Nosaltres plantegem una “Cacera del Tresor“ que es pot utilitzar com a eina avaluativa.