ตัวอย่างการติดตั้งโปรแกรม DCL30 ด้วย setup.exe


แสดงตัวอย่างการ SETUP ไปที่ AutoCAD 2002 เพราะการ Lisp ที่ Vertsion 15.60 นี้
เป็นเรื่องสะดวกมากสำหรับผม อย่างที่กล่าวไว้ ถ้าต้องการ SETUP บนเว่อชันที่สูงกว่า ให้ใส่ตัวเลขเว่อชันนั้นเท่าไปด้วยได้เลยในขั้นตอนการแก้ไขไฟล์ AcadInst.ini

มาดู AutoCAD 2002 ก่อนทำการติดตั้งโปรแกรม DCL30 

การติดตั้งด้วย Setup.exe  ทำให้เกิดความสะดวกต่อการนำไปใช้งานโปรแกม Autolisp ของเรา เพราะการติดตั้งจะไปสร้างส่วนต่างให้เราเช่น Support File Search Path และ Profile และ  toolbar เมนู เมื่อเราเปิด AutoCAD แล้วสามารถพร้อมใช้คำสั่งได้ทันที่ มาดูขั้นตอนการ setup กันเลย เมื่อ คลิก setup.exe จะมี Dialogbox ตามมาต่อไปนี้

.


สิ่งได้หลังจากติดตั้งมีดังนี้
1 Floder DCL30 รูป
2  ตามรูป


3. ได้ shorthcut ตามรูป4. เมื่อเปิดโปรแกม AutoCAD ด้วย Shorthcut นี้ จะทำงานที่ Profile DCL30 ทันที่และผลที่เปลี่ยนแปลงใน AutoCAD มีดังนี้3  สร้าง toolbar DCL30 ให้เพื่ิอเรียกใช้คำสั่ง DCL30 ได้ทันที่

จบการติดตั้งการโปรแกรม DCL30 แล้วครับ
ตอนไปผมจะแสดงการเขียนโปรแกรมที่ Autolisp ที่ต้องมี Dialogbox โดยการออกแบบ หน้าตา Dialogbox จะใช้โปรแกรมตัวนี้ช่วยในการออกแบบ DCL file ครับ ในบทความต่อๆไป