Home


รายการผลงานออกแบบงานชลประทาน

วันที่อนุมัติหมายเลขแบบโครงการไฟล์แนบ
16 มิถุนายน 2560 อจ.60-02 แก้มลิงพร้อมอาคารประกอบหนองแข้ แบบอนุมัติ 
31 พฤษภาคม 2560 ยส.60-05 งานปรับปรุงท้ายเขื่อนยโสธร แบบอนุมัติ 
10 เมษายน 2560 มห.60-01 ฝายน้ำล้นห้วยทราย ม.3 แบบอนุมัติ 
29 มีนาคม 2560 ยส.58-17 ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) แบบอนุมัติ 
7 มีนาคม 2560 อจ.60-03 อาคารบังคับน้ำห้วยยางพร้อมอาคารประกอบ แบบอนุมัติ 
7 มีนาคม 2560 อบ.60-04 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนข่า (2) แบบอนุมัติ 
7 มีนาคม 2560 อบ.60-05 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันลึม แบบอนุมัติ 
24 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.59-81 ฝายห้วยขามป้อม ม.16 แบบอนุมัติ 
20 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.59-90 แก้มลิงหนองอีทูด แบบอนุมัติ 
12 มกราคม 2560 ยส.59-14 ฝายหนองปางเป่ง ม.3 แบบอนุมัติ 
9 มกราคม 2560 อบ.60-01 อาคารบังคับน้ำห้วยนาพร้อมขุดลอก แบบอนุมัติ 
2 ธันวาคม 2559 อบ.59-43 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองยาง แบบอนุมัติ 
2 ธันวาคม 2559 อบ.59-45 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านชาด (แห่งที่ 3) แบบอนุมัติ 
แสดง 13 รายการจากหน้า รายการผลงานออกแบบ จัดเรียงตาม วันที่อนุมัติ ดูเพิ่มเติม »WATER for all
  • Work Smart
  • Accountability
  • Teamwork
  • Expertise
  • Responsiveness

เชี่ยวชาญเรื่องน้ำ
ทำงานมีมาตรฐาน
บูรณาการเพื่อประชาชน