Raj Harsh Gems: Industrial Diamond Supplier


We Supply Full Range of "Industrial Diamonds"

Contact:


Address:

Mumbai: RAJ HARSH GEMS

              4060 AE, Bharat Diamond Bourse,

              Bandra, Mumbai

Surat:   CRYSTAL IMPEX 

            317, Hindustan Diamond Center,

            Hatfaliya, Mahidharpura, Surat

PH:    +91-261-260 8858 

         +91-261-300 8858

Email: rhgems@gmail.com

Contact Person:

Mumbai

Mr Rajesh Doshi: +91 93231 23820


Surat

Mr Samkit Bhanshali: +91 94261 40204