Opgaver

Vi har lavet en række opgaver til dig, som du i løbet af dit ophold skal forsøge at løse. Du kan enten gøre det selv eller i samarbejde med din anden kollega på fokuseret ophold. Når du har en ide til løsning skal du diskutere den med mig, så du kan komme videre til næste opgave.

  • De første opgaver handler om forskellige aspekter vedrørende planlægning af operativ opretning af fejlstillinger i knoglerne.

  • Yderligere opgaver handler om medfødte tilstande og om beregninger og håndtering af benlængdeforskelle.

  • Den sidste opgave er et sæt spørgsmål, der handler om områderne i din målbeskrivelse for børneortopædi. Dine besvarelser bruger vi sammen i forbindelse med afslutningssamtalen, hvor vi aftaler hvilke emner der skal uddybes og hvilke der kan godkendes i din logbog.

Opgaver bliver løbende tilgængelige i navigationsmenuen efterhånden, som "det er deres tur".