Visitering af patienter med hofteluksation/dysplasi mellem Gentofte og Rigshospitalet

Formål

At sikre en let og hurtig kontakt til Børneortopædisk sektion, Rigshospitalet, når et barn har fået påvist unormale hofter ved UL-skanning i Gentofte.

Baggrund

Efter indførelse af rutinemæssig UL-skanning af børn med risikofaktorer for dysplasi i 2008, vil en del børn blive skannet uden forudgående kontakt med børneortopæd. Ved fund af behandlingskrævende tilstand i hoften, er der af hensyn til forældrene og UL-afdelingen i Gentofte behov for en hurtig og let mulighed for at henvise til behandling på afsnit 3083, Rigshospitalet.

Procedure

Ved første UL-skanning, hvor behandling skal påbegyndes

  • UL-afdelingen ringer til sygeplejesekretæren på afsnit 3083, RH: 3545 3083
   • Sekretæren finder, efter aftale med plejepersonalet, et tidspunkt for møde på afdelingen til anlæggelse af DB-skinne, så forældrene kan få besked med det samme. Hvis tiden ikke kan gives umiddelbart, informeres sekretæren om telefonnummer til forældrene.
   • Læge orienteres om tidspunktet mhp. undersøgelse af barnet i forbindelse med første skinne-anlæggelse.
  • UL-afdelingen medgiver UL-beskrivelsen til forældrene og sender ligeledes beskrivelsen til sekretariatet på fax: 3545 4482.
   • Sekretariatet vil sørge for, at UL-beskrivelsen skrives ind i Opus.

Ved efterfølgende kontrolskanninger

  • UL-beskrivelsen sendes til sekretariatet på fax 3545 4482
   • Sekretariatet sørger for indskrivning i Opus.

Ved skanning, hvor hoften er normaliseret

  • UL-afdelingen sender beskrivelsen på fax: 3545 4482 og beder forældrene give besked til afsnit 3083 (sygeplejesekretæren) på 3545 3083
   • Sygeplejesekretæren arrangerer en hurtig kontroltid hos læge og giver forældrene besked om tidspunktet.

Ved efterfølgende kontrolskanninger

  • UL-afdelingen sender beskrivelsen på fax: 3545 4482
   • Sekretariatet skriver beskrivelsen ind i Opus.

Alle tvivlstilfælde kan konfereres med Klaus Hindsø 3545 8959 / hindso@dadlnet.dk

KH/10.05.2013