Linearne jednadžbe i nejednadžbe. Apsolutne vrijednosti.

Radni materijali za obradu cjeline LINEARNE JEDNAŽBE I NEJEDNADŽBE. APSOLUTNE VRIJEDNOSTI.

  • Linearne jednadžbe i problemski zadaci - (br. 9)
  • Sistematizacija gradiva 4 - polugodište - (SIST 4)
  • Linearne nejednadžbe - zadaci za vježbu - (br. 11) (br. 12)
  • Jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima - priprema za ispit znanja - (br. 12)
  • Sistematizacija gradiva 5 - Apsolutne vrijednosti - (SIST 5)