Kompleksni brojevi i kvadratna jednadžba.

Radni materijali za obradu cjelina KOMPLEKSNI BROJEVI I KVADRATNA JEDNADŽBA.

Kompleksni brojevi - ponavljanje gradiva - (RM 3)

Jednadžbe koje se svode na kvadratne - zadaci za rad na satu

KVADRATNA JEDNADŽBA - Zadaci za vježbu - (RM 4)