Eksponencijalna i logaritamska funkcija. Geometrija prostora.

Radni materijali za obradu cjelina EKSPONENCIJALNA I LOGARITAMSKA FUNKCIJA.

Grafovi inverznih funkcija - (RM 12)

Primjena eksponencijalne i logaritamske funkcije - (RM 13) - RJEŠENJA

GEOMETRIJA PROSTORA - (RM 14)