Diferencijalni račun. Derivacije.

Radni materijali za obradu cjeline DERIVACIJE (2009).

Zadaci za vježbu iz udžbenika / zbirke zadataka: 

4.2. Derivacija funkcije. Pravila deriviranja.

ZADACI 4.2. – str. 21. – 1(1,4), 2(2,5), 3(1,6), 4(2), 5(1,3,5), 6(1,3), 7(2,4,5), 8(3,6,7), 9(1,6), 10(1,6), 11(1,3,4,5,7,9), 12(1), 13(1,3), 14(2), 15(1), 16(1).

4.3. Derivacija složene funkcije.

ZADACI 4.3. – str. 29. – 1(1,7), 2(3,5), 3(1,4), 4(1,6), 5(1,4, 6), 6(1,3,6,8), 7(1,5,6), 8(2,4,7), 9(3), 10(4,7,10).

4.4. Derivacija inverzne funkcije.

ZADACI 4.4. – str. 34.– 3(1,2,3,6), 4(1,3,6), 5(4), 6(3), 8(1,3,5,11,13), 9(2,6), 11(1,2,3), 12(1), 13(1,5), 14(1,3,5).

4.5. Tangenta i normala na graf krivulje.

ZADACI 4.5. – str. 39. – 2(1,3), 6, 9, 20, 39.

4.6. Pad i rast funkcije. Ekstremi funkcije.

ZADACI 4.6. – str. 55. – 1(1), 5(1,3), 13(2,3), 15(1), 16(5).