Skupovi brojeva. Algebarski izrazi.

Radni materijali za obradu cjeline SKUPOVI BROJEVA i ALGEBARSKI IZRAZI

  • Skupovi brojeva N, Z, Q  - (br.1)   (br. 2)   (br. 3)   (br. 4)
  • Sistematizacija gradiva 1 - Skupovi brojeva (SIST 1)
  • Prva pismena provjera znanja - Skupovi brojeva (PP 1) 
  • Faktorizacija - rad na satu - (br. 5)   (br. 6)   (br. 7)
  • Sistematizacija gradiva 2 - kratka provjera znanja (faktorizacija) - (SIST 2)
  • Sistematizacija gradiva 3 - kratka provjera znanja (faktorizacija) - (SIST 3)
  • Algebarski izrazi(br. 8)  i  (br. 10)