Hodiny

     -1.  základní tabulky - jednoduché vzorce s odkazy
       0.  vzorce - přepis matematického vzorce do řádkové podoby, vyplňování oblastí

 1. tabulky - jednoduché vzorce, min, max, suma, průměr, podmíněné formátování
 2. tabulky - vzorce přes list, procenta
  písemka - min max průměr, podmíněné formátování - viz minmax.xlsx
 3. tabulky - podmínka, vnořená podmínka, datové funkce, ukotvení příčky, sumif, countif
 4. tabulky - Svyhledat, sumif, countif, data do sloupců, zřetězení textů
  4a písemka - sumif, countif, data do sloupců
 5. tabulky - Souhrny, grafy, záhlaví a zápatí.
 6. Kontingenční tabulka - grafy.
  6a - procvičování
 7. Formuláře - vložení prvků, přiřazení hodnot, Svyhledat, sčítání podmínek, řetězení textů
  7a - zk formuláře
 8. Opakování
  • základní tabulka,  vzorce, min, max, suma, průměr, podmíněné formátování, grafy
  • Souhrny, kontingenční tabulky, formuláře
 9. Hromadná korespondence