Iwasan ma-Hopperburn!

posted Oct 2, 2016, 5:58 PM by Francis Ebalo
Karamihan sa ating palayan ay malapit nang anihin. Ngunit, ilan sa ating mga magsasaka ay nangangamba dahil nakikitaan nila ng panunuyo ang ilang bahagi ng kanilang palayan. Napapansin rin nila na maraming maliliit na insekto na umaatake sa puno ng mga palay.
 
Ang mga insektong ito ay tinatawag na planthopper na tinatawag din na ngusong kabayo o hanip. Sinisipsip ng mga ngusong kabayo ang katas ng palay kung kaya’t ang mga palay ay natutuyo o mas kilala sa tawag na hopperburn.
 
Ipinapayo ng mga eksperto na hawi-hawiin ang puno ng palay upang maarawan, mabulabog, at lumayas ang mga peste bago sila dumami.
Maaari rin na patuyuan ng 3-4 araw ang pinitak na may madami ng populasyon ng ngusong kabayo.
 
Maaari ring hatiin ang paglalagay ng nitroheno sa 3 bahagi sa panahon ng paglaki ng taniman. Ang sobrang pataba ay maaaring magdulot ng sobrang pagyabong ng dahon na siyang umaakit sa mga peste.
 
Samantala, mainam din na magtanim ng mga barayti ng palay na matibay sa ngusong kabayo. Ilan sa mga barayting matibay sa ngusong kabayo ay NSIC Rc308, Rc300, Rc298, Rc226, Rc224, at Rc222. Ngunit, siguraduhing magpalit ng barayti ng palay tuwing ikalawang taniman. Ito ay upang hindi makapag-debelop ng resistance ang mga peste.
 
Mainam din na magsagawa ng sabayang pagtatanim matapos pagpahingahin ang lupa. Sa pamamagitan nito, mahihinto ang mapagkukuhanan ng pagkain ng mga pesteng kulisap na siya namang maghihinto ng inog ng kanilang buhay.
 
Paalala rin ng mga eksperto na gumamit lamang ng pestisidyo kung kinakailangan. Kung sobrang dami na ng mga ngusong kabayo, ipinapayong mag-spray sa pinakapuno ng halaman at hindi sa dahon nito. Tandaan, ang ngusong kabayo ay naninirahan sa puno ng halaman at hindi sa mga dahon nito.
 
Ang maling paggamit ng pestisidyo ay nakamamatay sa mga kaibigang organismo sa palayan.
Comments