SKUTKI REWOLUCJI NEOLITYCZNEJ

 • zmiana koczowniczego na osiadły tryb życia 
 • uprawa roli i hodowla
 • wytwarzanie tzw. produktów wtórnych hodowli
 • wytwarzanie narzędzi
 • rozwój handlu i usług
 • podział zadań – zawody, specjalizacje
 • wyrób naczyń z gliny i tkactwo
 • początki metalurgii
 • wzrost liczby ludności
 • stworzenie społecznej hierarchii
 • wytworzenie instytucji władzy i organizacji państwowej
 • eksploatacja zasobów Ziemi 
 • wyniszczenie lasów na skutek pozyskiwania drewna na budulec i opał oraz terenu pod uprawę i pastwiska