Tak til årets sponsorer, uden jer var revyen ikke mulig

Derudover også en stor tak for hjælpen til