ריקודי עם בכיף עם רויטל גולן

חוגים קבועים

לוח ההרקדות הקבועות

הערות

שעות

מיקום וכתובת

יישוב

יום

נשים בלבד

20:00 בינוניות  21:30 מתקדמות

מרכז קהילתי "עולמות", שולזינגר 10, כפר גנים.

פתח תקוה

ראשון

נשים בלבד

20:00 מתחילות 21:00 בינוניות ומתקדמות

מרכז קהילתי "עולמות", שולזינגר 10, כפר גנים. פתח תקוה רביעי

 

אליהו דוד שולזינגר 10