INTRODUCCIÓ

La integració de les TIC en el currículum.


Els i les mestres del CEIP Joan Veny i Clar, progressivament, anam integrant les noves tecnologies en els programes dels cursos a tots els nivells.

 Aquesta integració de les TIC obeeix als requeriments de l'actual "societat de la informació" i pretén capacitar els joves per desenvolupar-se en el món digital.

 

L’objectiu de les Activitats TIC no és que els nins i nines aprenguin informàtica a l'escola sinó que utilitzin les eines que posa a la seva mà la informàtica per a expressar-se, comunicar, crear, pensar i escriure a tots els nivells i de manera integral.

  

Per això des de la nostra escola ens hem proposat fer una revista virtual que tengui com a objectiu principal: "Difondre i compartir pràctiques de l’ús de les TIC"
 
ESPERAM QUE VOS AGRADI !!