„Revista istorică”, t. XXIII, 2012, nr. 5-6

 

 

MAREA NEAGRĂ – INTERESE REGIONALE ŞI JOCURI POLITICE

 

CONSTANTIN ARDELEANU, Danube Navigation and the Danube-Black Sea Canal (1830–1856)

EMANUEL PLOPEANU, Romanian-Turkish Relations in the Interwar Period: Issues, Perceptions and Solutions. The Case of the Black Sea Straits’ Regime and Turkish-Tatar Emigration

MIOARA ANTON, Diplomacy and Conflict in the Black Sea Region. British Strategies (1939–1941)

COSMIN POPA, In Quest of a New Empire. Russia’s Energy Policy in the Wider Black Sea Region (1991–2010)

 

PUTERE CENTRALĂ ŞI APARAT DE STAT – TRANSFORMĂRI ŞI EVOLUŢII

 

LAURENŢIU RĂDVAN, Schimbări în oraşele din Ţara Românească la finele Evului Mediu. Studiu de caz: roşii şi slujitorii (a doua jumătate a secolului al XVI-lea – a doua jumătate a secolului al XVII-lea)

ANDREEA-ROXANA IANCU, Le prince, le sultan et le sujet: une question d’autorité. Bref parcours historiographique

 

SCHIMBĂRI LEGISLATIVE – ÎNTRE ECHITATE ŞI NEDREPTATE

 

CIPRIANA SUCILĂ, Evoluţia legislaţiei penitenciare în Principatele Române şi Vechiul Regat. O evaluare comparativă

ADRIAN-ALEXANDRU HERŢA, Sistemul de repartizare geografică a mandatelor parlamentare stabilit prin Legea electorală românească din martie 1926

 

PERSONALITĂŢI, IDEI, DESTINE

 

RALUCA TOMI, Un aboliţionist francez şi scrierile sale despre robii ţigani din spaţiul românesc: Paul Bataillard

ROBERT PĂIUŞAN, Gheorghe Zane, succesorul lui Mihail Manoilescu la Politehnica din Bucureşti

 

ISTORIE ŞI ISTORIOGRAFIE

 

MIHAELA TEODOR, Despre comunicarea ştiinţifică în perioada interbelică. Studiu de caz:  „Cercetări istorice. Revistă de istorie românească” (1925–1943)

ANCA ŞINCAN, Continuing the Historiographical Battle: The Orthodox and Greek Catholic Rewriting Their History in Post-Communism