„Revista istorică”, t. XIX, 2008, nr. 3-4   [Rezumate]  [English]

 

 

PORTURI ŞI FLUVII – DIPLOMAŢIE ŞI DEMOGRAFIE

 

RALUCA TOMI, Imigraţia italiană în spaţiul românesc: Italienii din Galaţi şi Ismail (1834–1876), p. 215

CONSTANTIN ARDELEANU, Diplomaţia britanică şi „chestiunea Dunării” (1878–1883) (I), p. 239

 

ARTĂ ŞI CULTURĂ – MUZICĂ ŞI PICTURĂ

 

CRISTIAN VASILE, Creaţia muzicală românească de la diversitate la impunerea spiritului de partid, 1948–1953, p. 261

ADRIAN-SILVAN IONESCU, De la „Exposiţiune” la „Salon”. Începuturile mişcării artistice oficiale în România (1865–1900), p. 289

 

DIASPORA ŞI REZISTENŢA INDIGENĂ

 

CĂTĂLIN CALAFETEANU, Exilul est-european în căutarea solidarităţii, p. 305

DORIN DOBRINCU, „Un balon minuscul”: „Mişcarea Naţională de Rezistenţă” (1945–1946) (I), p. 321

 

TEORIE ŞI PRACTICĂ – STAT ŞI INDIVID

 

ALEXANDRU MAMINA, Socializare contra etatizare: modelul socialismului democratic, p. 355

BOGDANA DIACONU, Măsurile sporite de securitate şi respectarea libertăţilor fundamentale în lupta împotriva terorismului, p. 365

 

OAMENI REPREZENTATIVI – CORESPONDENŢĂ ŞI BIOGRAFII

 

GEORGETA FILITTI, Misive diplomatice din 1899, p. 373

ANGHEL POPA, Vechi familii româneşti din Bucovina: Gheorghian (Georgian), Bucevschi şi Sorocean, p. 381

 

NOTE ŞI RECENZII, p. 389

 

- Călători străini despre ţările române în secolul al XIX-lea, serie nouă, vol. III, ed. PAUL CERNOVODEANU, DANIELA BUŞĂ (coord.), CRISTINA FENEŞAN, GEORGETA FILITTI, ADRIANA GHEORGHE, ADRIAN-SILVAN IONESCU, MARIAN STROIA, LUCIA TAFTĂ, RALUCA TOMI, ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER, Bucureşti, 2006, 1008 p. (Violeta Barbu);

- Oraşe şi orăşeni. Városok és városlakók, coord. IONUŢ COSTEA, CARMEN FLOREA, PÁL JUDIT, RÜSZ-FOGARASI ENIKŐ, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 2006, 438 p. (Alexandru Ciocîltan);

- URAN ASLANI, DIPLOMACIA DHE DIPLOMATET SHQIPTARE 1912–1944, Tirane, 2006, 400 p. (Gelcu Maksutovici);

- ALBERTO BASCIANI, La difficile unione. La Bessarabia e la Grande Romania 1918–1940, 2a edizione ampliata e rivista, Aracne Editrice, Roma, 2007, 414 p. (Ştefan Delureanu);

- GAVIN BOWD, Paul Morand et la Roumanie, L’Harmattan, Paris, 2002, 152 p. (Şerban Papacostea);

- MARK BRYANT, World War I in Cartoons, Grub Street Publishing, London, 2006, 160 p. + il. (Adrian-Silvan Ionescu);

- ANGHEL POPA, Societatea academică „Arboroasa” din Cernăuţi. 1875–1877, Edit. Fundaţiei Culturale „Alexandru Bogza”, Câmpulung, 2008, 132 p. + 26 il. (Marian Stroia);

- COSTIN SCURTU, REMUS MACOVEI, Regimentul 34 Infanterie de la Constanţa la Kandahar, Edit. Companiei Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa, Constanţa, 2007, 350 p. (Şerban Papacostea);

- ERNST CHRISTOPH SUTTNER, Staaten und Kirchen in der Völkerwelt des östlichen Europa. Entwicklungen der Neuzeit, Academic Press, Fribourg, 2007, 482 p. (Iacob Mârza)