Bộ sưu tập các công cụ cù nách

THẤT BẠI - MỘT PHẦN TẤT YẾU CỦA CUỘC SỐNG !

Trên đời ai chẳng có lần vấp ngã, nhưng quan trọng là phải biết cách đứng dậy sau khi ngã để bắt xe ôm đi đến quán bia hơi đúng giờ hẹn với bạn bè.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

You are free countervisitors. Thank you!