RETALLS vol ser la reflexió dels més joves, la crítica generada pel bombardeig audiovisual. 6 càpsules, 6 curtmetratges realitzats en un procés d’aprenentatge

tècnic, projectual i personal.

    Vol ser fragments d’història viva sorgits de l’audiovisual i convertits en audiovisual.


    Retalls és un projecte audiovisual reflexiu encarat a estudiants i alumnes de Granollers.

    Partint de fragments audiovisuals trobats (radiofònics, notícies, articles, documents d’internet,...) es pretén generar una reflexió comuna i crítica sobre la societat i el context actual tot investigant i aprofundint en el tema del fragment inicial.

    Treballant a partir de les reflexions i les crítiques, s’escriurà un guió. Es crearà un gag, un esqueig, una escena que reflecteixi les inquietuds i opinions dels protagonistes.
    Després, el grup d’alumnes farà equips tècnics (producció, càmera, audio, interpretació,...) per a materialitzar el guió en un curt, una càpsula audiovisual.
    El resultat seran 6 càpsules audiovisuals que es projectaran, es difondran via internet i generaran opinió i discurs. Reflectiran la opinió de la joventut sobre l’ara i l’aqui, seran fragments d’història viva.