Miljøfyrtårn

Hva er Miljøfyrtårn?
Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som tilbys av stiftelsen Miljøfyrtårn for å hjelpe private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Selve sertifiseringen er bransjedefinert, som betyr at hver enkelt bransje har sine krav som må oppfylles for å bli sertifisert.
 
Hvem er sertifiseringen for?
Det bør eksistere en grunnleggende miljøbevisst holdning hos ledelsen for å begynne arbeidet med sertifiseringen. Miljøfyrtårn passer for bedrifter i alle størrelser, men er best egnet til bedrifter innenfor klare definerte bransjer.
 
Hvorfor bli miljøfyrtårnsertifisert?
Det er ikke kun av ideologiske grunner at denne sertifiseringen er kommet på plass. Bedrifter som sertifiserer seg som Miljøfyrtårn tilfredsstiller krav til miljøledelse for å levere tilbud innen det offentlige.  I tillegg vil det sannsynligvis bli et enda større tema i tiden som kommer da de som etter hvert blir miljøsertifisert i større grad vil etterspørre miljøbevisste leverandører. Begynn derfor miljøarbeidet allerede før kravet blir stilt.
 
Hvordan bli sertifisert?

For at en bedrift skal bli miljøfyrtårnsertifisert skal det benyttes en godkjent konsulent i implementeringsfasen.

 

RessursConsulting AS har godkjent konsulent og kan bistå med hjelp i oppbyggingen av bedriftens miljøstyringssystem slik at det oppfyller kravene som stilles for sertifisering. Konsulentens rolle i denne prosessen er å veilede og motivere bedriften, samt sørge for fremdriften i prosjektet.