Trafikksikkerhet

ISO 39001 er en standard for styringssystem for trafikksikkerhet. Standarden ble lansert i Norge høsten 2013 og har som formål å redusere antall alvorlige trafikkulykker.
Standarden kan anvendes av alle organisasjoner, uansett type og størrelse som ønsker å forbedre trafikksikkerhetsytelsen.

For oppfyllelse av standarden kreves det ny tenking rundt trafikksikkerhet. Alle funksjoner i bedriften som har påvirkning på trafikksikkerheten involveres i styringssystemet.

Standarden samsvarer på mange områder med ISO 9001 og ISO 14001 og kan derfor implementeres i eksisterende styringssystem.

Ta gjerne kontatak på mail: tord.moe@ressursconsulting.no eller tlf: 41552811 dersom dette er av interesse.

Innhold i styringssystem for trafikksikkerhet
Comments