Miljø- og kvalitetsstyringssystem

 
NS-EN ISO 9001Kvalitetsstyringsstandard 
NS-EN ISO 14001 - Miljøstyringsstandard
 
RessursConsulting AS kan bistå bedriften med sertifisering av miljø- og kvalitetsstyringssystemet i henhold til ISO 14001 og ISO 9001. 
 
Grunnleggende tanke for begge standardene er fokuset på kontinuerlig forbedring. Der kvalitetsstyringsstandarden har fokuset rettet mot kundens krav og forventninger retter miljøstyringsstandarden fokuset mot bedriftens miljøpåvirkning.
 
Arbeidet med et miljø- og kvalitetsstyringssystem etter disse standardene krever et kontinuerlig arbeid. For best virkning av et slikt system må man derfor sette av nødvendig kapasitet internt i bedriften til å følge opp systemet.