Internrevisjon av miljø og kvalitetsstyringssystem

 
Hva er en internrevisjon?
Internrevisjon er et verktøy som alle som er sertifisert eller tilfredsstiller kravene til ISO 14001 og ISO 9001 skal benytte. En internrevisjon er bedriftens egen gjennomgang av sitt miljø og kvalitetsstyringssystem der hensikten er å avdekke mangler i systemet, samt finne forbedringsforslag til system eller daglig drift.
 
Hvorfor bruke konsulent?
En internrevisjon kan gjennomføres av egne ansatte, men det stilles krav til objektivitet under gjennomføringen. I tillegg kan man ikke revidere sitt eget arbeid. Vår erfaring er at hos mange bedrifter som er sertifisert er det få som har nok kunnskap rundt oppbygging, rammer og krav ved siden av systemansvarlig til å gjennomføre en god internrevisjon. Dette gjelder særlig i små og mellomstore bedrifter. Innleide konsulenter sikrer objektiv revisjon og vil se systemet med nye øyne.
 
Metode
Våre revisjoner gjennomføres i henhold til NS-EN ISO 19011.