RessursConsulting AS er et konsulentselskap eid av Retura NT. Vårt hovedsatsningsområde er rådgivningstjenester relatert til Miljø- og kvalitetsstyringssystemer. Vi leverer tjenester både innen privat og offentlig sektor. 
 
Vi har aktuell kompetanse innen bl.a offentlige anskaffelser, prosjekt og prosessledelse, logistikk og kvalitets og miljøsertifisering.  
 
Selskapet holder til i Namsos
 
Kontaktinformasjon
RessursConsulting AS
  
Daglig leder:
Tord Moe
Tlf: 415 52 811