YAYA ÜST GEÇİDİNDE YA DA KÖPRÜ ÜSTÜNDE DEPREM DAVRANIŞI
 

  . Köprünün yıkılma ya da devrilme olasılığı olsa da parmaklıklara tutunmak daha güvenlidir.

p.gif (834 bytes)Parmaklıklara ve trabzanlara tutunun.

p.gif (834 bytes)Sarsıntının bitmesini bekleyin.

p.gif (834 bytes)Parmaklıklara tutunun sonra merdivenlerden inip uzaklaşın.