Memoriales BancariOS


Donde estamos
Bancos y Cajas de Ahorro han "bancarizado" la sociedad en las ultimas decadas
Han crecido y ahora parce que es estan cayendo algunos y estan naciedo otros. Entretanto algunos de eseos bancos del siglo pasado esperan para ir de compras Oulet Low Cost


De on venim ?

Privatitzacions en els 90's 

FACILITEN LA ENTRADA EN EL CLUB dels "podesorosos" a directius del sector, a amics dels politics que ara governen 
FACILITEN + enriquiment a aquelles families riques propietaris de terres i valors, cortesanos en Madrid i "delegats" en "provincies"


Crisis 2008, "la banca española es de lo mas solido" deien alguns

pero les Caixes d'estalvis no pasen les proves de estress 
els governs els deixen diners
els organismes reguladors adequen les seves politiques a les estrategies globals del BCE i els seus gestors

Els Bancs i Les Caixes han perdut la REPUTACIÓ 

  • Davant els clients, les families, els comerciants, els autonoms i professionals, els propietaris i treballadors dels petits negocis 
  • Davant de els empleats que han estat despatxats amb poques mostres de carinyo i agraiment
  • Davant dels empleats i directius que es queden "una mena de loteria" en funció dels nos directius, dels nous bancs i els consells de direcció que s'organitzen cada dia
2000 11

Noves oportunitats per mostrar que els nous bancs del segle XXI son un altre cosa !! 

Comunicació de la antiga Banca basada en "personatges" de fama i reconeixement asociats al exit Fernando Alonso, Nadal, Guardiola, en events de renom internacional, La Champions i la complicitat de uns actoirs que es fan pasar per directors de oficina

Estructures rigides i plenes de inercia, Big global en ans de assessors externs, ex directius i consultors i tecnolges "implantats" i "instal·lats"

Recuperació dificil de la reputació, amb pujades de interessos, pujades de comisions un dels seus aliments preferits , el col·laborador mes eficient, no costa res o fa que costi menys i em dona ingressos pensen el conceptolegs de aquesta banca ja carrinclonaExtensio de les Caixes de estalvi al llarg de tots els territoris

a finals del 90's

De model 

Cajas Rurales, amb un Banc Banc Cooperativo i uns serveis comuns Rural Sevicios Informaticos i una bandera comun la espiga groga sobre fons vert, simbol inequivoc de la terra, la agricultura i la ganaderia


a models
 
Sabadell
Caja Postal  
La Caixa 
Banesto  
Correos