ติดต่อเรา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
          ที่อยู่ : 234 ถนนเลย-เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย 42000
        เบอร์โทรศัพท์ : 042-835223-8 ต่อ 41141-3
Fax : 042813061
E-mail : research_Lr@Hotmail.com
Website : HTTP://research.lru.ac.th
Facebook : www.facebook.com/lruresearch