ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ไผ่,ศูนการเรียนรู้

  • อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ ศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้จัดตั้งศูนย์รวมพันธุ์กรรมไผ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ...
    ส่ง 18 มิ.ย. 2558 20:31 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
  • ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ
    ส่ง 10 มิ.ย. 2558 22:39 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม ».


ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ

ภาพสวนพฤษศาสตร์

แสดง 2 ไฟล์จากหน้า ภาพสวนพฤษศาสตร์

รายชื่อศูนยืการเรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริในจังหวัดเลย

ข้อมูลพรรณไม้‎( ไผ่แต่ละชนิด)‎

  • 3. ข้อมูลพรรณไผ่.compressed.pdf   756กิโลไบต์ - 12 มิ.ย. 2558 02:43 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา (เวอร์ชัน 1)