การประชุมคณะกรรมการการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โพสต์15 มิ.ย. 2558 23:16โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2560 18:59 ]

     การจัดประชุม โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯอพสธ. ครั้งที่ 1 วันพุธที่25 มีนาคม 2558 ได้รับเกียติ ดร. มธุรส ชลามาตย์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯอพสธ. ครั้งที่ 1ตึก 20 อาคารสหวิทยา ห้ประชุมชั้น 4  สถาบันวิจัยและพัฒนา