โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช


โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช อันเนื่องมาจากพราชดำริ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ความเป็นมาของโครงการฯ

  • ความเป็นมาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ.pdf   89กิโลไบต์ - 17 มิ.ย. 2558 20:10 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา (เวอร์ชัน 1)

แผนแม่บท ปี 5 ทีหก

  • 1. โครงการแผนแม่บทปีที่6มรภ.เลย.pdf   4730กิโลไบต์ - 15 มิ.ย. 2558 23:23 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า แผนแม่บท ปี 5 ที่หก

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2557

แสดง 1 ไฟล์จากหน้า สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2557

สรุปผลการดำเนินงาน ปี2558

  • 3. ผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ อพ.สธ.ปี 2558.pdf   71กิโลไบต์ - 15 มิ.ย. 2558 23:24 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2558

รายงานประชุมคณะกรรมการ อพ.สธ