โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดเลยภาพกิจกรรม รร. ตชด.

  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน                                                 ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                     การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน                                     สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเลย                             วันที่ 21 มีนาคม ...
    ส่ง 25 พ.ค. 2560 20:20 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
  • โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย                                                                                     ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเลย”                วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคารว ...
    ส่ง 12 ก.ค. 2558 23:26 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »


ภาพกิจกรรมรับเสด็จ

แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
ความเป็นมา รร.ตชด.

  • ประวัติความเป็นมา รร.ตชด..pdf   73กิโลไบต์ - 21 มิ.ย. 2558 21:53 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า ความเป็นมาของ รร.ตชด.

ข้อมูลโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน 8 แห่ง

โครงการพัฒนา รร ตชด จังหวัดเลย

  • 1. โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2558.pdf   42กิโลไบต์ - 10 มิ.ย. 2558 23:59 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา (เวอร์ชัน 1)
แสดง 1 ไฟล์จากหน้า โครงการพัฒนา รร ตชด. เลย

รายงาผลการดำเนินงานรร.ตชด.

  • 2. รายงานข้อมูลการดำเนินงานรร.ตชด..pdf   18กิโลไบต์ - 11 มิ.ย. 2558 00:00 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา (เวอร์ชัน 1)

การรับเสด็จ/รายงานการรับเสด็จ

  • 1.1 รายงานผลการดำเนินงานรับเสด็จ 58.pdf   3470กิโลไบต์ - 11 มิ.ย. 2558 00:01 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา (เวอร์ชัน 1)

ตรางสรุบผลงานการดำนินการรับเสด็จ ปี 2558