วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

โพสต์8 ก.ย. 2558 22:40โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 8 ก.ย. 2558 22:48 ]
วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

วิทยาลัยดุสิตธานี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมวิชาการและส่งบทความนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ด้านอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวและการโรงแรมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคในหัวข้อเรื่อง "Crisis Management and Business continuity in the Tourism Industry" ระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยได้ทางเว็บไซต์ www.apacchrie2016.com ภายในวันที่ 30 มกราคม 2559