มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 2 ปีที่ 4

โพสต์8 ก.ย. 2558 22:53โดยสถาบันวิจัย และพัฒนา   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2560 20:27 ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ฉบับที่ 2 ปีที่ 4

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความทางวิชาการเพื่อลงพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 4 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558) เปิดรับบทความถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.cs.ubru.ac.th/index.php/csjournal 


Comments