ยินดีต้อนรับ สู่ เว็บไซต์โครงการตามพระดำริ

โครงการตามแนวพระราชดำริ

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โครงการอนุรักพันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระนาชดำริฯ

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โรงเรียนตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย

 • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน                                                 ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                     การจัดกิจกรรมประจำวันและการเตรียมพร้อมเด็กปฐมวัยสู่อาเซียน                                     สำหรับครูปฐมวัยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเลย                             วันที่ 21 มีนาคม ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2558 23:39 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในจังหวัดเลย                                                                                     ภาพกิจกรรมการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ                                 โครงการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเลย”                วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก อาคารว ...
  ส่ง 12 ก.ค. 2558 23:26 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
       ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมวันนี้

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ศูนย์ไผ่และศุนย์การเรียนรู้

 • อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ ศูนย์รวมพันธุ์ไผ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้จัดตั้งศูนย์รวมพันธุ์กรรมไผ่เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ...
  ส่ง 18 มิ.ย. 2558 20:31 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
 • ศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางพระราชดำริ
  ส่ง 10 มิ.ย. 2558 22:39 โดย สถาบันวิจัย และพัฒนา
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »