ระบบสารสนเทศงานส่งเสริมการวิจัย <คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา>

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบสารสนเทศงานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระบบสารสนเทศนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เผยแพร่ข้อมูล ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ เป้าหมายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สู่สาธารณชนในระบบออนไลน์  เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรหรือต่อตัวบุคคล
  *** ระบบนี้จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากใช้ Google Chrome ในการเปิดเว็บไซต์ การประชุมวิชาการ

ผลงานวิจัยที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

https://sites.google.com/site/researchconf1/courses

บทความวิชาการ

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

https://sites.google.com/site/academicjur/courses

บทความวิจัย

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

https://sites.google.com/site/researchjour1/courses

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์

งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร งานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 


แบบสำรวจ

แบบสำรวจข้อมูลงานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ข้อมูลติดต่อ

งานส่งเสริมการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

https://sites.google.com/site/researchhuso/contact


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์   hitweb counter code (เริ่ม 26 มีนาคม 2558)

You must be logged in to add gadgets that are only visible to you