"Ausschnitte unserer Welt"
2006

  
Lava, 190 x 190 cm, Ölfarbe auf Leinwand, 2006
 
 
 
Antarktis, 190 x 190 cm, Ölfarbe auf Leinwand, 2006
 
 
 
Wiese, 210 x 210 cm, Ölfarbe auf Leinwand, 2006

 

 

190 x 190 cm, Ölfarbe auf Leinwand, 2006

 

190 x 190 cm, Ölfarbe auf Leinwand, 2006

 

190 x 190 cm, Ölfarbe auf Leinwand, 2006

 

190 x 190 cm, Ölfarbe auf Leinwand, 2006