Vinter

Jag kommer aldrig glömma de första dagarna, veckorna, månaderna, aldrig. De finns inte skrivna här, för jag levde dem och hann absolut inte med att berätta, varken för någon annan eller för mig själv vad som hände. 

Men vi var välkomna, på så många plan välkomna, och vi kom väl fram.