Zaterdag 25 juni is het repaircafé weer open. Van 9.30 tot 12.00 kunt u uw te repareren goederen laten nakijken en bent u welkom voor een gezellig praatje.

Vanaf januari 2019 is onze lokatie op het terrein van Talant:

het 1ste gebouw rechts naast de hoofdingang

aan de Wissel 1

9244EW Beetsterzwaag


Vlaggen en pijlen wijzen de weg naar de ingang....

Contact: repaircafe.bzwaag@gmail.com