Het Repair Café is open op de laatste zaterdag van de maand

van 9.30 uur tot 12.00 uur

Vanaf januari 2019 is onze lokatie is op het terrein van Talant:

het 1ste gebouw rechts naast de hoofdingang

aan de Wissel 1

9244EW Beetsterzwaag


Vlaggen en pijlen wijzen de weg naar de ingang....

Tot nadere berichtgeving zijn de werkzaamheden van het repaircafé op locatie opgeschort. Wel kunt u via een mail dingen ter reparatie aanbieden.

Contact: repaircafe.bzwaag@gmail.com