Merlinka‎ > ‎

Kryterium OcenyOgólne
 0 - 4 Forma – praca powinna zachowywać odpowiednią formę pracy, ważny jest jej zapis, czytelność i odpowiedni podział (m.in. akapity).
W tym punkcie uczestnik oceniany jest przede wszystkim za sam wygląd pracy, to jak prezentuje się, czy jest czytelna i czy ma odpowiednio ulokowane argumenty. 
 0 - 5  Błędy – jeśli uczestnik w pracy popełnia bardzo rażące błędy interpunkcyjne, ortograficzne, logiczne i gramatyczne czy składniowe, odejmowane są mu punkty. Jeśli tych błędów jest niewiele lub są nieznaczne czy nie wpływają na zrozumienie i wartość pracy, punkty zachowuje.

Treść
 0 - 6
Podanie argumentów – w pracy powinny znaleźć się przynajmniej trzy argumenty, które potwierdzają obrany temat i nawiązują do niego. Punkty zdobywa za odpowiednią ilość argumentów, które po sprawdzeniu są logiczne i sensowne.  

 0 - 6 Argumenty na temat – uczestnik zdobywa punkty pod warunkiem, że podane przez niego argumenty są zgodne z tematem, który wybrał. Ważne jest aby mówił o tym, o czym wybrał, a nie mieszał tematów czy tworzył pracy na nie swój temat.

 0 - 6 Wiarygodne argumenty - w tym punkcie oceniana jest wiarygodność argumentów z informacjami z HP. Pisząc pracę opieramy się o kanon, nie wymyślamy czegoś, czego nie było lub zostało wymyślone przez nas samych. 

 0 - 2 Przekonanie do własnego zdania lub skłonienie do refleksji na wybrany temat. 

Podejście do tematu
 0 - 5 Praca jest również oceniana za jej oryginalne spojrzenie, pod warunkiem że pozostanie ono zgodne z treścią i wiadomościami historycznymi oraz będzie na temat. 

 0 - 5 Uczestnik zdobywa punkty również za umiejętność samodzielnego wnioskowania na podstawie przedstawionych argumentów/informacji jak i wielość dostrzeżonych przez niego aspektów, które nadal pozostaną związane z tematem. 

Techniczne
 0 - 3  Uzyskanie minimalnej wielkości pracy, zachowując przy tym podane przez organizatora wytyczne. 

Sędziowskie
 0 - 4  Punkty przyznane przez Sędziego 1, który ocenia według własnych kryteriów, nienarzuconych przez organizatora.

 0 - 4  Punkty przyznane przez Sędziego 2, który ocenia według własnych kryteriów, nienarzuconych przez organizatora.
Comments