דף הבית


                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                     בסייד
 
 
                   RENOVATION    D'APPARTEMENT    
                      
     shalom Edery vous propose ses services de renovation d'appartement de A.....Z  et vous fait beneficier de ses remises sur les fournitures [ Carrelage , Sanitaires , Meuble  ]
 Tous travaux de Renovation  d'appartement sur Jerusalem /
  Tel Aviv/ Netanya / et peripherie.
 Amenagement des combles de A....Z . Realisation de salle de bain/ Plomberie / Peinture / electricite / Pergola /Carrelage/
Cuisine equipee / Fenetre en aluminum /Climatisation...etc.....
Travaux Exterieur  realisation de terrasse avec chappe de beton.
Main d'oeuvre juive .Travail soigne et garanti.                                                                   
                                             SHALOM   EDERY 
                                                        
                            0504436697  -  0506670845
                              
                                                Edery Charly | Facebook
                                                                             
         
                              
                                  chalomedery78@gmail.com 
                  
                                  renovationedery@gmail.com      
                                          
                          
       

                                               
        
                                          
                                        
      
         
                                                

                                    
 
                                    
                                        

          

               
                                 
 
       
     
 
                     
 
 
    

 
                                                  
 
                                                       
   
             


   

 

 

 

 

    
  
                                  
 
                  
 
           
                                                           
           
 
  
     


        
 
 
 
     
                  
תת-דפים (4): ENGLISH FRENCH HEBREW renovation