Noen enkle tekniske råd

Anbefalinger funnet på Foto.no 

  • Låsing av speil  
Låsing av speil  i øvre posisjon kan være aktuelt i speilrefleks-kameraer). Nyttig funksjon ved macro/micro fotografering, samt ved bruk av store teleobjektiver, for å minske vibrasjoner. MERK: du kan ikke se gjennom søkeren når du bruker mirror lock-up. Her er det et unntak for nyere apparater med "live view funksjon.
  •  Lukkertid
Tiden kameraet bruker til å slippe inn lys på filmen. Kort lukkerhastighet muliggjør å fryse hurtige bevegelser. Lange lukker- tider kan brukes for å illustrere fart.For lukkertider som er lengre enn 1/60 sekund anbefales stativ.
  • Bulb
Gjerne forkortet til bare B. Posisjon på lukkertidsvelgeren på de fleste speilrefleks- og rangefinder kameraer, som muliggjør langtidseksponeringer. Virkemåte: Lukkeren er åpen så lenge utløserknappen på kameraet er nedtrykt.
  •  Blenderåpning
Blenderåpningen er objektivets ''iris'', og har til oppgave, sammen med lukkeren, å regulere den mengde lys som skal slippe inn til filmen.Blendertallet eller f-nr. angir størrelsen på blenderåpningen. De vanligste tallene er:f:1 - f:1,4 - f:2 - f:2,8 - f:4 - f:5,6 - f:8 - f:11 - f:16 - f:22 - f:32.  Siden blendertallet er et forholdstall angir et lavt tall stor blenderåpning, og et høyt tall angir liten blenderåpning. Blenderåpningen er også bestemmende for dybdeskarpeheten. Å blende ned betyr mindre blenderåpning og større blendertall. Dess mindre blenderåpning, dess større dypdeskarphet

 

 

Tilbake til Norsk Nettfoto