หน้าแรก

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 2   
                                                              รวมพลัง พลิกโฉมโรงเรียน   ป.1  อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี        
    
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปหนังสือ


กำหนดการประเมิน
การอ่านออกเขียนได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

23  ก.พ. 2560  ประเมิน ชั้น ป.1-2
24  ก.พ. 2560  ประเมิน ชั้น ป.3-4

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนังสือ


             ผลการประเมิน 
การอ่านการเขียน ป.1-6 
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2559   
 เลือกอำเภอ    

     
     
                   

          
คลิกที่รูปหนังสือนี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือนี้

          https://sites.google.com/site/rengradphathnakarxankheiyn/home/00000757_0_20150127-082948.jpg 

         หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด


      โหลดคู่มือ "Roadmap...  การพลิกโฉมโรงเรียน ฯ" ที่นี่


         คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การ์ตูนนักเรียน


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนังสือ

 กรอกคะแนน 
การประเมิน อ่านออก เขียนได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
       

  แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด
        โรงเรียนสามารถดาวน์โหลดแบบกรอกคะแนนอ่านเขียนจากแบบกรอกคะแนนในแต่ละชั้นซึ่งจะเป็นข้อมูลของนักเรียนทั้งเขตพื้นที่และสามารถดาวน์ได้ในระบบ e-office ของโรงเรียนค่ะ 
1.อำเภอขาณุวรลักษบุรี  
2.อำเภอคลองขลุง 
3.อำเภอคลองลาน 
4.อำเภอทรายทองฯ ปางศิลาทอง บึงสามัคคี
5.กลุ่ม รร.เอกชน1.อำเภอขาณุวรลักษบุรี 
2.อำเภอคลองขลุง 
3.อำเภอคลองลาน 
4.อำเภอทรายทองฯ ปางศิลาทอง บึงสามัคคี
5.กลุ่ม รร.เอกชน

 

1.อำเภอขาณุวรลักษบุรี   
2.อำเภอคลองขลุง 
3.อำเภอคลองลาน 
4.อำเภอทรายทองฯ ปางศิลาทอง บึงสามัคคี
5.กลุ่ม รร.เอกชน1.อำเภอขาณุวรลักษบุรี
2.อำเภอคลองขลุง 
3.อำเภอคลองลาน 
4.อำเภอทรายทองฯ ปางศิลาทอง บึงสามัคคี
5.กลุ่ม รร.เอกชน


 IMG_4395.MOV


กิจกรรมการอบรมผู้บริหารและครู การพลิกโฉมโรงเรียน ฯ   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การ์ตูนนักเรียน
ขยับกาย สบายสมอง (Brain Gym)

01 ตบมือ ตบตัก ตบไหล่.mp409 กินไข่.mp422 A B C Song.mp4