หน้าแรก

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 2   
                                                              รวมพลัง พลิกโฉมโรงเรียน   ป.1  อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี        
    
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ รูปหนังสือ


กำหนดการประเมิน
การอ่านออกเขียนได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4

23  ก.พ. 2560  ประเมิน ชั้น ป.1-2
24  ก.พ. 2560  ประเมิน ชั้น ป.3-4

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนังสือ


             ผลการประเมิน 
การอ่านการเขียน ป.1-6 
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฎาคม 2559   
 เลือกอำเภอ    

     
     
                   

          
คลิกที่รูปหนังสือนี้เพื่อดาวน์โหลดคู่มือนี้

          https://sites.google.com/site/rengradphathnakarxankheiyn/home/00000757_0_20150127-082948.jpg 

         หรือ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด


      โหลดคู่มือ "Roadmap...  การพลิกโฉมโรงเรียน ฯ" ที่นี่


         คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การ์ตูนนักเรียน


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ หนังสือ

 กรอกคะแนน 
การประเมิน อ่านออก เขียนได้ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
       


1.อำเภอขาณุวรลักษบุรี   
2.อำเภอคลองขลุง 
3.อำเภอคลองลาน 
4.อำเภอทรายทองฯ ปางศิลาทอง บึงสามัคคี
5.กลุ่ม รร.เอกชน1.อำเภอขาณุวรลักษบุรี   
2.อำเภอคลองขลุง 
3.อำเภอคลองลาน 
4.อำเภอทรายทองฯ ปางศิลาทอง บึงสามัคคี
5.กลุ่ม รร.เอกชน

 

1.อำเภอขาณุวรลักษบุรี   
2.อำเภอคลองขลุง 
3.อำเภอคลองลาน 
4.อำเภอทรายทองฯ ปางศิลาทอง บึงสามัคคี
5.กลุ่ม รร.เอกชน

 IMG_4395.MOV


กิจกรรมการอบรมผู้บริหารและครู การพลิกโฉมโรงเรียน ฯ   ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การ์ตูนนักเรียน
ขยับกาย สบายสมอง (Brain Gym)

01 ตบมือ ตบตัก ตบไหล่.mp409 กินไข่.mp422 A B C Song.mp4