[Namnlös]‎ > ‎REMIDA startsida‎ > ‎

Om ReMida

ReMida- ett kreativt återanvändningscenter

 

Den 15 februari 2008 invigdes Sveriges första certifierade ReMida i Södertälje. Namnet har sitt ursprung i myten om Kung Midas- allt han rörde vid förvandlades till guld. ReMida är ett kreativt återanvändningscenter som erbjuder barn och pedagoger outnyttjat rest- och spillmaterial från lokala företag och industri. ReMida lägger tyngdpunkten på kreativitet och ett miljövänligt förhållningssätt. Syftet är att stimulera samt locka barnens lust till kreativitet och skapande. Vi samlar in rest- och spillmaterial som används i den skapande och experimenterande verksamheten. Exempel på material är plast, metall, läder, gummi, trä, textilier, papper, kartong, frigolit, plexiglas etc. Materialet får inte vara miljöfarligt eller smutsigt. (Som pedagoger har vi ett ansvar för att det material som hämtas på ReMida är åldersanpassat).

 

Tanken är också att ReMida ska bidra till en ökad miljömedvetenhet genom att ett nytt material får ett nytt eller förlängt liv.

 

ReMida binder samman industri, utbildning och konst på ett kraftfullt sätt. Vi har i dagsläget ett antal företag som är involverade i vår verksamhet och tanken är att detta samarbete ska utvecklas och utökas.

 

För närvarande har sju förskolor i Södertälje, västra rektorsområdet, tillgång till material från ReMida. Målet är att alla skolor och organisationer som arbetar med människor och någon form av skapande/kreativ verksamhet ska ha tillgång till material från ReMida. För att denna idé ska bli verklighet krävs det fler leverantörer som kan bidra med diverse rest- och spillmaterial.

 

ReMida har sitt ursprung i Reggio Emilia, Italien. Framförallt är Reggio en högborg för pedagogiskt tänkande och praktik, genomsyrad av kulturella världen som ger de kommunala förskolorna en social och politisk vikt. En stor pedagogisk tänkare har haft mycket inflytande i Reggio; Loris Malaguzzi (1920-1994), som var den första chefen för de kommunala förskolorna.

 

 

Projektbeskrivning ReMida Södertälje

Ett eko-vänligt projekt i linje med staden och dess invånare.

 

Sveriges första ReMida

I februari 2008 öppnades Sveriges första certifierade ReMida i Södertälje. ReMida är ett kreativt återanvändningscenter som idag riktar sig till förskolebarn. Visionen är att alla skolor och organisationer i kommunen som arbetar med människor i skapande verksamheter ska få tillgång till centret.

 

Mål, syfte och metod

Målet med ReMida är att skapa ett center som erbjuder barn och pedagoger outnyttjat restmaterial som leder till utforskande. Syftet är att stimulera samt locka barnens lust och kreativitet till skapande. Vi samlar in rest- och spillmaterial från olika företag som barnen fritt får experimentera med.

 

Fokus

Med miljön i centrum.

En av hörnstenarna i ReMida är att verksamheten ska bidra till en ökad miljömedvetenhet. Detta överensstämmer med de prioriteringar som Södertälje kommun lyfter fram.

 

Södertälje är en stad med stora industrier samt mindre företag och entreprenörer. 

Detta ger oss möjligheter att hitta samarbetspartner som kan tillhandahålla oss med restmaterial. Vi har i dagsläget ett antal företag som är involverade i vår verksamhet och tanken är att detta samarbete ska utvecklas och utökas.

 

ReMida samarbetar för närvarande med ett par gymnasieskolor. 

Elever från fordonsprogrammet hjälper oss med att transportera material från företag till ReMida. Detta gör att vi kan lösa transporten på ett bra sätt och eleverna ges möjlighet till en högre medvetenhet gällande återanvändning.

 

En kooperativ och mångkulturell omgivning.

Södertälje är en mångkulturell kommun med flera minoritetsgrupper, där Assyrierna, ca 20000 personer, är den största gruppen. Vi ser mångfald och kulturell olikhet som en viktig tillgång i vårt arbete.

 

ReMidas aktiviteter bygger på ett samarbete mellan människor och organisationer. Dessa aktiviteter kommer att leda till möten mellan människor i olika åldrar samt mellan olika företagsformer. Detta hoppas vi kommer att leda till nya erfarenheter som är givande för alla involverade.

 

Ekonomi

Icke vinstdrivande

ReMida drivs inte av vinstintresse utan finansieras av kommunens budget. Företag som vi samarbetar med tillhandahåller oss rest- och spillmaterial utan ersättning.

 

Förskolechef Inger Muto Hammarlind

Comments