´

                      Podporte nás spôsobom, ktorý najviac vyhovuje Vašej situácii:    

Sledujte nás na Facebooku:  Remedios  /  Ponte Pardo  /  Flamenco Dance School
Čítajte náš  Blog,  alebo si nechajte posielať náš  Newsletter
Staňte sa členom  Klubu Podporovateľov  a užívajte benefity s tým spojené
Objednajte si  Remedios Darčekové Predmety  alebo  čokoľvek z našeho  Event-shopu
Staňte sa našim  Klientom  alebo  Dodávateľom,  alebo vstúpte do  Affiliate programu
Staňte sa našim  Reprezentantom  s prijmom  do  výšky  20%  provízie
Investujte do našich  Projektov  a zhodnoťte Vašu investíciu do výšky svojho obchodného podielu
Sponzorujte naše koncerty, a využite súvisiaciu  Reklamnú Kampaň  na získanie nových zákazníkov
Ponúknite našu produkciu ako  Zážitkový Benefit  pre zamestnancov alebo Partnerov
Alebo  jednoducho vyplňte formulár a darujte nám  Vaše 2%  z daní


Vstupenky na najbližší koncert v predaji:


PRI PLATBE NA MIESTE AKCEPTUJEME aj
POUKÁŽKY, LOKÁLNU MENU a REMEDIOS VOUCHER:
tecm1.JPG?height=88&width=200 http://www.zivica.sk/1/sk/lokalna-mena/bratislavsky-zivec

REMEDIOS UNIVERSAL VOUCHER  
                                                               Čokoľvek sa rozhodnete urobiť, bude dobrá voľba.Na základe zážitku, ktorý sprostredkúva, stalo sa 
flamenco kultúrnym fenoménom posledných desaťročí. 
S Remedios sa teraz deje niečo
veľmi podobné.
H.G.Wells.


www.saberako.sk

                                                    
Informačný obsah, či forma, prezentované na týchto stránkach nie sú absolútnym duševným vlastníctvom Remedios. 
          Údaje sú síce dôverné, a majú charakter obchodného tajomstva, ale koho to trápi.  Akákoľvek reprodukcia obsahu 
          alebo jeho častí (v žiadnom prípade nie formy) tretím osobám  je bez predchádzajúceho súhlasu autora tolerovaná.  
          REMEDIOS o.z.    +421 911 193382     remedios.sk@gmail.com     https://sites.google.com/site/remedioszdruzenie
 

Comments